Volledige en eerlijke informatie

Het is essentieel dat je alle informatie volledig en eerlijk invult bij het aanmelden van een huisdier voor herplaatsing. Dit omvat het openbaar maken van alle relevante details, zoals eventuele ziektes, gedragsproblemen of andere belangrijke aspecten van de gezondheid en het gedrag van het huisdier. Het achterhouden van dergelijke informatie is niet toegestaan.

Wetgeving rondom het chippen en registreren van honden

Sinds 1 november 2021 zijn de regels voor het chippen en registreren van honden veranderd. Als je jouw hond, of die nu jong of oud is, wilt verkopen, herplaatsen of overdragen, moet deze gechipt zijn. Ook moet je hond geregistreerd zijn bij de RVO via een van de erkende portalen en moet hij een EU-dierenpaspoort hebben. Het is belangrijk dat je je aan deze regels houdt. Je mag je hond dus niet aanbieden voor verkoop of herplaatsing als hij niet aan deze nieuwe wetgeving voldoet.

Herplaatsing door particulieren

We richten ons vooral op herplaatsingen door particulieren. Dit houdt in dat aanbiedingen via tijdelijke gastgezinnen of stichtingen standaard niet worden geaccepteerd. Dit komt doordat deze vaak gepaard gaan met hogere adoptiekosten of andere extra kosten, of het gebruik van eigen contracten.

Als je echter een huisdier wilt aanbieden via een niet-particuliere weg, zoals via een stichting of gastgezin, dan kan dit in sommige gevallen wel na onze uitdrukkelijke goedkeuring. Stuur in dat geval een e-mail naar info@herplaatsing-huisdieren.nl met je verzoek en de benodigde informatie. Wij beoordelen dan per geval of het toegestaan is.

Let op: het is niet toegestaan om huisdieren te herplaatsen die eigendom zijn van een stichting, tenzij er specifieke afspraken zijn gemaakt. Dit vanwege eventuele lopende contracten. We behouden ons het recht voor om aanmeldingen inactief te maken als we constateren dat ze niet voldoen aan onze richtlijnen.

Geen limiet op aantal plaatsingen

Je kunt zoveel huisdieren plaatsen als je wilt; er is geen limiet. Maar let op: als we merken dat je een handelaar bent en niet gewoon iemand die een huisdier een nieuw thuis wil geven, dan zetten we je account op non-actief. We willen zeker weten dat alle herplaatsingen om de juiste redenen gebeuren.

Aanmelden van twee huisdieren

Wil je twee huisdieren aanmelden? Dat moet via een speciale set plaatsing. Deze optie biedt meer mogelijkheden, waaronder het apart invullen van het karakter en de kenmerken van beide huisdieren. Het is dus niet mogelijk om twee huisdieren tegelijk aan te melden met de normale procedure voor één hond of kat. Als je dit toch probeert, zullen we deze aanmeldingen inactief maken. Dus, als je twee huisdieren hebt die in één gezin herplaatst moeten worden, zorg ervoor dat je de juiste procedure volgt. Voor het aanmelden van twee huisdieren met meer opties, klik hier.

Niet delen van persoonlijke gegevens

Wij verzoeken je vriendelijk om geen persoonlijke gegevens zoals een e-mailadres en/of telefoonnummer te delen. Het delen van dergelijke informatie kan de werking van ons systeem beïnvloeden omdat het communicatie buiten ons platform om mogelijk maakt. Dit kan resulteren in het niet benutten van onze kernfunctie, namelijk ons unieke score- en matching systeem. Daarom willen we er zeker van zijn dat alle communicatie en interacties binnen ons platform plaatsvinden, zodat we de integriteit van onze matchingprocessen en de privacy van alle betrokkenen kunnen waarborgen.

Regelmatige statusupdates van je huisdier

Het is belangrijk dat je minimaal één keer per week de status van je huisdier bijwerkt via het dashboard op ons platform. Dit stelt ons in staat om altijd op de hoogte te blijven van de beschikbaarheid en andere relevante informatie met betrekking tot je huisdier.

Indien je verzuimt om de status bij te werken, ontvang je een herinnering via e-mail met een link om de status alsnog bij te werken, zelfs als deze gelijk is gebleven. Als je driemaal achter elkaar nalatig bent in het bijwerken van de status, worden de reacties op je profiel uitgeschakeld waardoor er niet meer gereageerd kan worden. Dit gebeurt omdat het belangrijk is dat je betrokken blijft bij ons platform.

Bij herhaaldelijk geen actie wordt het profiel van je huisdier uiteindelijk verwijderd van ons platform. We streven naar een actieve betrokkenheid van gebruikers om een soepele herplaatsing te garanderen.

Tijdige reacties op aanvragen

Het is van groot belang om binnen een redelijke termijn te reageren op aanvragen en berichten van geïnteresseerde adoptanten. We adviseren om mensen niet langer dan 5-7 dagen te laten wachten voordat je een reactie stuurt, of het nu een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek is of een afwijzing. Het tijdig reageren verhoogt de kans op een succesvolle herplaatsing en voorkomt dat potentiële adoptanten afhaken of elders op zoek gaan naar een huisdier. Wees proactief en houd de communicatielijnen open om een positieve ervaring voor alle partijen te garanderen.

Bemiddelingskosten

Voor het plaatsen van elk huisdier berekenen wij bemiddelingskosten. Bij het plaatsen kun je kiezen tussen verschillende pakketten: basic, normaal, spoed, of een premium plaatsing met een SMS alert bij elke reactie. Het is niet toegestaan om het basic pakket te selecteren als je toch een vergoeding wilt ontvangen voor je huisdier. In dat geval dien je te kiezen voor een hoger pakket: normaal, met spoed of premium. Als je een huisdier plaatst in strijd met deze regels, behouden wij ons het recht voor om de plaatsing inactief te maken.

Restitutie

Als er geen interesse is in je huisdier, of als je besluit je huisdier zelf van onze website te verwijderen, kunnen we helaas geen restitutie bieden. Je hebt namelijk al gebruikgemaakt van onze diensten. Dit omvat het plaatsen van het profiel van je huisdier op onze website, eventuele aanmeldingen op onze social media pagina's, en de pre-alerts die naar onze gebruikers zijn gestuurd. Deze gebruikers hebben zich speciaal aangemeld voor deze alerts en er is een match met jouw huisdier op basis van ons unieke score- en matching systeem. Ons systeem werkt volledig automatisch en zorgt ervoor dat jouw huisdier snel en bij een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht. Vanwege deze inzet en de reeds gemaakte kosten kunnen we geen geld teruggeven als de herplaatsing niet lukt of als je besluit de plaatsing te annuleren.

Kennismakingsgesprek met geïnteresseerden

Als het kennismakingsgesprek met een potentiële nieuwe eigenaar van je huisdier niet naar wens verloopt, geen zorgen. Je hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen voor een andere geïnteresseerde. Je kunt net zo vaak een nieuw gesprek aanvragen als nodig is, totdat je de juiste match vindt voor je huisdier. Het is belangrijk voor ons dat zowel jij als het huisdier zich comfortabel voelen bij de nieuwe eigenaar.

Zichtbaarheid op Facebook

Wanneer je je huisdier aanmeldt op ons platform, zorgen we ervoor dat deze aanmelding ook zichtbaar wordt op onze Facebook-pagina indien je dit aangeeft. Dit doen we om een groter publiek te bereiken en de kans op een goede match voor je huisdier te vergroten.

Actieve communicatie vereist

Als we (herhaaldelijk) geen reactie krijgen op onze e-mails of als je niet bereikbaar bent voor onze vragen, zijn we genoodzaakt om het herplaatsingsprofiel van je huisdier inactief te maken. Dit betekent dat je niet langer gebruik kunt maken van ons systeem voor de herplaatsing van je huisdier. Het is dus belangrijk dat je actief betrokken blijft en reageert op onze communicatie, om een succesvolle herplaatsing te waarborgen.

Annuleren aanmelding zonder kosten

Je hebt altijd de vrijheid om je aanmelding op elk gewenst moment te annuleren. Dit kan zonder dat er extra kosten aan verbonden zijn. We begrijpen dat omstandigheden kunnen veranderen en willen je de flexibiliteit bieden om beslissingen te maken die het beste zijn voor jou en je huisdier.

Couponcodes niet inwisselbaar

Onze couponcodes kunnen alleen gebruikt worden voor de diensten op ons platform en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Ze zijn bedoeld om je extra voordelen te bieden bij het gebruik van onze diensten, maar kunnen niet omgezet worden in contante uitbetalingen.

Couponcodes annuleren

Als we tekenen van fraude detecteren, behouden we ons het recht voor om de couponcodes te annuleren. We nemen fraude serieus en willen de integriteit van onze diensten en aanbiedingen waarborgen. Bij vermoedens van oneigenlijk gebruik of misbruik van onze couponcodes zullen we passende maatregelen nemen.

Retourneren van huisdier door nieuwe eigenaar

De nieuwe eigenaar heeft de mogelijkheid om het huisdier binnen 14 dagen terug te brengen, maar alleen met een gegronde reden. Geldige redenen kunnen zijn: een niet eerder gemelde ziekte, onverwacht hoge medische kosten in de nabije toekomst, geen klik met het huisdier, of problemen met de integratie van het huisdier in een huishouden met andere huisdieren. Als er een vergoeding is betaald voor het huisdier, krijgt de nieuwe eigenaar het volledige bedrag terug. Mochten er onenigheden zijn over de retour, dan is de beslissing van Herplaatsing-Huisdieren.nl definitief en bindend.

Huisdier tijdig afmelden

Heb je zelf een nieuwe eigenaar gevonden voor je huisdier, buiten onze website om, of is je huisdier succesvol herplaatst? Dan is het belangrijk dat je dit direct op onze website aangeeft en je huisdier afmeldt. Als je dit niet doet, kunnen andere geïnteresseerden nog reageren en bemiddelingskosten betalen, terwijl ze geen kans meer hebben op een succesvolle herplaatsing van jouw huisdier. Een tijdige afmelding zorgt ervoor dat alles eerlijk en duidelijk blijft voor alle partijen.

Vaststellen van de vergoeding voor jouw huisdier

Bij het aanmelden van je huisdier heb je de mogelijkheid om zelf een vergoeding te bepalen. Deze kan variëren van kosteloos tot een maximum van 500 euro. Het is belangrijk om te weten dat het niet toegestaan is om meer dan deze vergoeding te vragen. Ook is het niet toegestaan om je huisdier aan de hoogste bieder te 'verkopen'. Ons platform is geen marktplaats; wij hanteren een andere werkwijze. De door jou gekozen vergoeding is bindend. Na het kennismakingsgesprek mag je de vergoeding verlagen of zelfs helemaal laten vallen, als je dat wilt. Echter, het verhogen van de vergoeding boven het vooraf geselecteerde bedrag is niet toegestaan.

Naleving van regels

Het is belangrijk dat de regels van ons platform worden nageleefd. Als we constateren dat de regels niet worden gevolgd, behouden we ons het recht voor om de aanmelding van je huisdier inactief te zetten. Dit helpt ons om een betrouwbaar en eerlijk proces voor iedereen te waarborgen.Laatst geupdate: Febuari 2024